سبک لیست ها

پرشین داده

این پست چیست و چه کاربردی دارد

 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="disc"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="circle"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="square"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="check"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="arrow"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="star"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="check" color="#6B82A2" ]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="arrow" color="#6B82A2"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="check" color="#6B82A2" ]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]

لیست های سفارشی

این پست چیست و چه کاربردی دارد

 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="roman"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="decimal"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
 • این پست چیست
[list type="alpha"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]

تعداد بلوک

این پست چیست و چه کاربردی دارد

 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="numblocks1"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="numblocks2"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="numblocks3"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="smallnumber1"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="smallnumber2"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="smallnumber3"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="smallnumber4"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="smallnumber6"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
 • این پست چیست و چه کاربردی دارد
[list type="smallnumber5"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]

گزینه های سفارشی کردن/ویژگی ها

 • حالت (optional) – دیسک، دایره، مربع، چک، فلش، ستاره، رومی، اعشاری، آلفا
 • رنگ (optional) – دیسک، دایره، مربع، چک، فلش، ستاره، رومی، اعشاری، alpha)

درباره گروه دفاتر مسافرتي پرسياتور

شركت خدمات مسافرتي پرسياتور با شماره ثبت 1204 در سال 1358 به ثبت رسيده است ، داراي كد ياتا به شماره 2-3320018 سال 1360 و دارنده گواهينامه ISO9001:2008 و كليه مجوزهاي مربوطه از مراجع ذيصلاح بوده ( مجوز بند ((الف)) ، ((ب)) و ((پ)) )و با توجه به اختيارات قانوني در هريك از حوزه هاي فوق بصورت گسترده در 2 شعبه با 45 پرسنل با تجربه و كوشا فعاليت مي نمايد .

 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها نشان رضایت شماست. جزئیات بیشتر...