دکمه ها

دکمه های پیش فرض

این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت پرشین داده یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی پرشینلا و وردپرس است .

Ex: element icon="user" then name of icons is "fa-user".

You can find the full examples of usage at Font Awesome - Font Awesome 4.0.3
دکمه حالت آیکون توضیحات
پرشین داده pencil این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
پرشین داده primary comment این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
پرشین داده info info-circle این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
پرشین داده success check این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
پرشین داده warning warning این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
پرشین داده danger refresh این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
پرشین داده inverse trash-o این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
پرشین داده link twitter این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
[button target="_self" link="#"] Default icon="pencil" [/button]
[button type="primary" icon="comment" target="_self" link="#"] Primary [/button]  
[button type="info" icon="info-sign" target="_self" link="#"] Info [/button]  
[button type="success" icon="check" target="_self" link="#"] Success [/button]  
[button type="warning" icon="warning" target="_self" link="#"] warning [/button]  
[button type="danger" icon="refresh" target="_self" link="#"] Danger [/button]  
[button type="inverse" icon="trash" target="_self" link="#"] Inverse [/button]  
[button type="link" icon="twitter" target="_self" link="#"] Link [/button]

دکمه های فلت

[button type="flat" target="_self" link="#"] Default Button [/button]
[button type="flat primary" target="_self" link="#"] Primary Button [/button]
[button type="flat success" target="_self" link="#"] Success Button [/button]
[button type="flat warning" target="_self" link="#"] Warning Button [/button]
[button type="flat inverse" target="_self" link="#"] Inverse Button [/button]
[button type="flat info" target="_self" link="#"] Info Button [/button]
[button type="flat danger" target="_self" link="#"] Danger Button [/button]

وب سایت پرشین داده

این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت پرشین داده یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی پرشینلا و وردپرس است .

اندازه های دکمه

این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت پرشین داده یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی پرشینلا و وردپرس است .

[button type="primary" size="lg" target="_self" link="#"] Large button [/button]
[button size="lg" target="_self" link="#"] Large button [/button]

[button type="primary" target="_self" link="#"] Default button [/button]
[button target="_self" link="#"] Default button [/button]

[button type="primary" size="sm" target="_self" link="#"] Small button [/button]
[button size="sm" target="_self" link="#"] Large Small [/button]

[button type="primary" size="xs" target="_self" link="#"] Mini button [/button]
[button size="xs" target="_self" link="#"] Mini button [/button]

Create block level buttons—those that span the full width of a parent— by adding .btn-block.

[button type="primary" size="lg" full="block"] Block level button [/button]
[button size="lg" full="block"] Block level button [/button]

غیرفعال کردن وضعیت

این پست متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت پرشین داده یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی پرشینلا و وردپرس است .

[button type="primary" size="lg" state="disabled"] Primary button [/button]
[button size="lg" state="disabled"] Button [/button]

Customization Options / Features

 • type : style of the button. You can combine the following options(primary, info, success, warning, danger, inverse, link, flat)
 • icon : add any mini-icon (from the Icons section) here.
 • size : available sizes ( xs, sm, default, lg)
 • full : the full width of a parent
 • target : link target (eg. target="_blank" will open link in a new window)
 • state : disabled buttons, available ( true, disabled)

درباره گروه دفاتر مسافرتي پرسياتور

شركت خدمات مسافرتي پرسياتور با شماره ثبت 1204 در سال 1358 به ثبت رسيده است ، داراي كد ياتا به شماره 2-3320018 سال 1360 و دارنده گواهينامه ISO9001:2008 و كليه مجوزهاي مربوطه از مراجع ذيصلاح بوده ( مجوز بند ((الف)) ، ((ب)) و ((پ)) )و با توجه به اختيارات قانوني در هريك از حوزه هاي فوق بصورت گسترده در 2 شعبه با 45 پرسنل با تجربه و كوشا فعاليت مي نمايد .

 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها نشان رضایت شماست. جزئیات بیشتر...